VÄNGE GRANIET (rechts op de foto)

Afmetingen:
8,5 x 3 x 5,5 cm (op het gepolijst vlak)
Textuur:
Groenrood. Middelkorrelig
Beschrijving:
Het gesteente is opgebouwd uit lichtrode rechthoekige kaliveldspaten in
aggregaten van ca. 2½ cm zonder duidelijke korrelgrenzen.
In de kaliveldspaten bevinden zich witte millimeter grote vierkante,
plagioklazen. Het gaat hierbij vermoedelijk om gerekristalliseerde exemplaren.
Om de kaliveldspaten ligt idiomorfe, enigszins netvormig gerangschikte
groenige kwarts. De kwarts is gedeeltelijk suikerkorrelig als gevolg van druk.
Niet door druk beinvloede kwarts komt ook voor. De kwartsen zijn dan goed
gevormd en lichtgrijs van kleur. De hoeveelheid kwarts is aanzienlijk.
Zwarte biotietvlekken van ca. 1½ cm voltooien het beeld. In deze vlekken komen
fraaie visjes van prehniet voor. Deze zijn kenmerkend voor Upplandgranieten.
Plagioklaas komt vrijwel niet voor als zelfstandig mineraal.
Op het verweerde oppervlak van deze stenen vallen de aggregaten van
roze rode veldspaten het meest op.
Bijzonderheden:
Er zijn ook exemplaren met grijze kwartsen. Dat maakt determinatie veel
moeilijker. De visjes van prehniet in de biotiet moeten dan de doorslag geven.
Vindplaats:
Havelterberg bij Havelte.

TWEEDE EXEMPLAAR (links op de foto)

Afmetingen:
11 x 6 x 8,5 cm op het gepolijste vlak
Beschrijving:
Conform bovenste. Verschil is dat deze veel meer vierkante, witte soms wat
groenige plagioklaas heeft.
N.B. Deze steen is geschonken door de heer J. de Jong.
Vindplaats:
Damsdorf (Dld)

DERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
20 x 7 x 15,5 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bleekrood. Middelkorrelig.
Beschrijving:
De graniet bestaat uit bleekrode kaliveldspaat, soms rechthoekig van ca. 0,5 cm
soms rafelig langs de randen en soms volslagen idiomorf. Plagioklaas is wit of heeft
ook een roodzweem. Dit mineraal is ondergeschikt aan de kaliveldspaat.
Het valt bovendien niet op, doordat het is opgebouwd uit idiomorfe vlekken, die
soms ook nog deel uitmaken van de kaliveldspaat. Vaak wordt plagioklaas langs de
randen van de kaliveldspaat aangetroffen. Het komt ook voor als vierkant kristal
van enkele millimeters. Vermoedelijk gaat het hierbij om rekristallisatie.
Het mineraal kwarts is alom tegenwoordig en is volslagen idiomorf in de vorm van
klodders tot max. 1 cm. Hier en daar is de kwarts suikerkorrelig.
Zwarte biotiet in de vorm van een aantal vlekken van max. 0.5 cm voltooien het beeld.
Accessorisch mineraal is prehniet in vorm van forse ‘visjes’ in de biotiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs en heeft vaak een geelbruine zweem.
Vindplaats
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg


Terug naar hoofdstuk 3
Terug naar boven