VELDSPAATPORFIER

Afmetingen:
9 x 5 x 16 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Lilagrijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is lila en duidelijk granietisch. Er komt weinig kwarts in voor.
Hierin liggen eerstelingen grijsbruine kaliveldspaat van max 5 x 3 mm.
Deze zijn soms goed gevormd rechthoekig en soms onregelmatig.
Vuilwitte, witte, soms lichtgroene vierkante plagioklaas komt evenveel voor
als kaliveldspaat. Soms zijn de kristallen onregelmatig. Een paar kristallen
zijn groter. Deze zijn allemaal vuilwit door puntige zwarte insluitsels en
onregelmatig. De maximale doorsnee bedraagt 10 mm.
Het merkwaardige fenomeen doet zich voor dat deze plagioklazen,
uitgezonderd de paar grote kristallen vaak fungeert als kern van de
bruingrijze kaliveldspaten. In een aantal gevallen is deze kern zo groot dat
er nog maar een dun randje kaliveldspaat overblijft.
Vaak gaat het hierbij om witte, vierkante plagioklaaskristallen.
Dit lijkt op rekristallisatie.
Omgekeerd, zij het veel minder, komt het eveneens voor dat kaliveldspaat in
de kern van plagioklaas voorkomt.
Materiaal uit de lila grijze grondmassa vormt soms een soort streping in de
kaliveldspaten.
Kwarts als eersteling komt spaarzaam voor en is onregelmatig hoekig.
Hoornblende is eveneens spaarzaam aanwezig in de vorm van stengeltjes en
vlekjes.
Accessorische mineralen zijn titaniet en grijze erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder).
Herkomst misschien Småland. De enige reden hiervoor zijn de groenige
plagioklazen.
Vindplaats:
Beilen (magazijn supermarkt)

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
10,5 x 5 x 11 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Idem als eerste exemplaar.
Beschrijving:
Als eerste exemplaar, maar een tint lichter. Iets minder eerstelingen.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.Terug naar Hoofdstuk 6
Terug naar boven