VIRBO GRANIET

Afmetingen:
11,5 x 6 x 9 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Roodbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Ongelijkkorrelige graniet, bestaande uit roodbruine, perthitische, 
kaliveldspaten, die in groepen zijn verenigd. Ze zijn ongelijkhoekig, soms wat
rafelig. De individuele exemplaren zijn max. 3 cm.
De plagioklazen zijn ver in de minderheid. Ze zijn lichtgeel, soms met een groenige kern.
Afmetingen tot 1 cm. Een aantal exemplaren zijn goed gevormd, andere daarentegen niet
en deze doen wat suikerkorrelig aan.
Kwarts is goed vertegenwoordigd, maar niet overdadig. Het mineraal komt voor in hoekige
klonters. Geen deformatiekenmerken.
Biotiet komt spaarzaam voor in zwartglanzende vlekken.
Accessorische mineralen zijn geelbruine titaniet in fraaie ruitvorm. en magnetiet in de
vorm van metalig glanzende grijze vlekjes.
Een magneet trekt het gesteente aan.
Bijzonderheden:
Alle mineralen zijn langs de randen van de kaliveldspaatcomplexen
verzameld. Slechts enkele, kleine, goed gevormde plagioklazen komen als individu in het
complex voor.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven