WITTE FINSE RAPAKIVI, TYPE YTÖ

Afmetingen:
18 x 6 x 15 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Lichtgrijs. Fijn tot grofkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is fijnkorrelig en gelijkmatig van opbouw. Deze bestaat uit rechthoekige witte
veldspaat, stipjes biotiet, sommige met smalle prehnietvisjes en veel hoekige, merendeels
bruine kwarts. Het is een echte porfierapliet.
In dit mengsel, waar geen grafische vergroeiingen tussen veldspaat en kwarts zijn waar te
nemen, liggen een aantal eerstelingen van achtereenvolgens:
 • Licht beige kaliveldspaten. Sommige zijn rond, anderen rechthoekig. De afmetingen
  variëren van 20 mm doorsnee voor de ronde exemplaren tot 20 x 10 mm voor de langwerpige.
  Ze zijn allemaal perthitisch. De meeste hebben kleine insluitsels van biotiet en hoekige
  kwarts.
 • Voorts komen een paar zelfstandige witte, langwerpige plagioklazen voor van max. 5 x 3 mm.
 • Kwarts komt als eersteling in redelijke hoeveelheden voor als afgeronde, vaak samengestelde
  exemplaren tot 10 mm.
Accessorische mineralen zijn een paar blaadjes muscoviet en wat apatiet.
Bijzonderheden:
De eerstelingen van kwarts zijn bruin. Een aantal hebben een blauwzweem door grote
hoeveelheden rutielnaalden. De rechterkant van de steen is door verwering wat meer beige
gekleurd ten opzichte van de linkerkant van de steen.
Een aantal grote eerstelingen van kaliveldspaat hebben een onvolkomen ring van plagioklaas.
Vindplaats:
Bij Willemsoord


Macro   Kwarts en biotiet zijn moeilijk
   van elkaar te onderscheiden.
   De biotiet is zwarter.

Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven