ZWEEDS HELSINKIET

Afmetingen:
17,5 x 9 x 11 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Roodgroen. Grofkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente wordt door Hellinga  Zweeds Helsinkiet genoemd.
Deze naam is misleidend. In de verte doet hij overigens wel wat denken
aan een Helsinkiet. Dit gesteente is eigenlijk een grove graniet.
De onregelmatig gevormde kaliveldspaten zijn lichtrood. Ze vormen klonters
van 40 x 30 mm groot. Sommige exemplaren zijn duidelijk perthitisch,
anderen zijn doorzichtig.
De groene vlekken tussen de kaliveldspaten bestaan uit fijnkorrelige kristalletjes
groene epidoot tot max. 1 mm. Ze maken een gedeformeerde indruk.
Kwarts komt met mate voor als idiomorf kristal in de groene vlekken en in het
verlengde of als omhulling van het zwarte mineraal hoornblende. Het komt ook
spaarzaam voor als zelfstandig kristal in de groene vlekken epdidoot tot 10 mm.
Accessorische mineralen zijn groenzwarte hoornblende, dat enigszins in iele lineaire
slieren over het gesteente is verdeeld en wat vuilwitte veldspaat (albiet).
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs. De hoornblende lijkt als scheurvulling te zijn afgezet.
Het gesteente komt in heel Zweden voor. Het varieert in kleur van rood tot
lichtrood en van groen tot lichtgroen. Het zelfde geldt voor de korreligheid.
De meesten zijn grofkorrelig, maar middelkorrelig komt ook voor.
Dit gesteente heeft zeker met druk te maken gehad en met vorming van
nieuwe mineralen, misschien door metasomatose.
Vindplaats:
Havelte: (3e Meerkamp.)Terug naar Hoofdstuk 6
Terug naar boven