HOOFDSTUK 4 ZUID ZWEDEN


Klik hieronder op de regio die u wilt bezoeken.

Småland   Overige gesteenten van Småland   Zuidwest Zweden

   Granieten van Bohuslän en Blekinge   Overige Zuidzweedse gesteenten

Bornholm

Hieronder treft u een kleine foto aan met een summiere beschrijving van de stenen.
Voor meer informatie over de stenen en voor een grotere afbeelding, klikt u op
de naam van de betreffende steen.


Småland

De algemene kenmerken van zwerfstenen uit dit gebied zijn:
 • Er is altijd sprake van een of andere vorm van deformatie. Dit kan licht zijn door
 • verbogen of lineair gerangschikte zwarte mineralen, via vergruizing van kwarts tot
  vergruizing van vrijwel het hele gesteente tot mortel. Met andere woorden alle
  vormen van deformatie komen voor.
 • De kleur van het gesteente varieert van lichtrood in het binnenland tot een bijzonder
  soort bruinrood aan de kust.
 • De kwarts heeft vaak een blauwtint, maar is ook wel lichtgrijs. Dit laatste gegeven
  bemoeilijkt determinatie.
Flivik Graniet
Kenmerkend voor de steen links op de foto zijn de bruine afgeronde kaliveldspaten.
met een donkere eindzone. Opvallend, links op de foto, zijn de vele oranje plagioklaasjes.
De steen, rechts op de foto, heeft een paar grote bijzondere ovoïden.
Grijze Växjö Graniet
De steen links op de foto voldoet volledig aan de definitie: blauwe kwarts, veel
hoornblende, weinig biotiet, vrij veel plagioklaas en gedempt rode kaliveldspaat.
Somber gesteente.
De steen rechts op de foto doet diorietachtig aan. Grijze veldspaten, veel biotiet
en hoornblende. Kwarts heeft een blauwzweem.
Järeda Graniet
Het kenmerk van de steen, links op de foto, zijn de met zwart opgevulde barsten in de
kaliveldspaten. Dit is met het ongewapende oog zichtbaar.

Roze Växjö Graniet
De roze grondmassa is typerend, voor de steen rechts op de foto, in combinatie met de
zwarte mineraalconcentraties.
Vånevik Graniet
Kenmerkend zijn de vele blauwe tot violetblauwe kwartsen, in combinatie met de bruin-
rode hoekige plagioklaas. Weinig donkere mineralen. De steen aan de rechterkant van
de foto is een gepolijst stuk van de steen aan de linkerkant van de foto.
Virbo Graniet
Met name de eigen kleur van de kaliveldspaten van de Småland Granieten komt bij deze
vertegenwoordiger goed tot zijn recht. De bruinrode veldspaat is het eerste kenmerk,
de goedgevormde bruingele titaniet de tweede en niet te vergeten de blauwgrijze
kwartsen als derde. Bij de iets gedeformeerde typen zoals deze komt ook heel vaak
plagioklaas voor met een groenige kern.
Uthammar Graniet
Nog een vertegenwoordiger van de kustgranieten van Småland. Deze biotietarme
graniet heeft de grootste veldspaten.
Gedeformeerde Smålandgraniet
Typisch voorbeeld van een deformatie. Alle kwarts is suikerkorrelig verbrijzeld en ook
weinig van de lichtrode kaliveldspaten zijn nog intact.
Barnarp Graniet
Deze graniet wordt ook wel Tricoloregraniet genoemd door zijn ovale en hoekige
grijsrode tint, zijn groene plagioklaas en zijn lichtblauwe kwarts.
Mariannelund Graniet
Grijze graniet met roodzweem. kenmerkend is de zwartgespikkelde tussenmassa.
De kwartsen zijn altijd of waterhelder of grijs.
Påskallavik Porfier
Kenmerkend zijn de grote afgeronde kaliveldspaten met hier en daar een randzone.
Kwarts is afgerond en blauw.
Småland Porfier
Kenmerkend voor de steen, links op de foto, zijn de lichtrode kaliveldspaten in een licht-
bruine granitische grondmassa met lichtblauwe kwarts.

Emarp Porfier
Deze porfier, rechts op de foto, is altijd lichtgetint. Kenmerkend zijn de barsten in de
kaliveldspaten die doorlopen  in de grondmassa.
Lönneberga Porfier
Kenmerkend is de kleur- en vormtegenstelling met de andere Smålandporfieren.
Dit is een zwartwit porfier, met een kwartsietachtige donkere grondmassa en zeer veel
kleine eerstelingen van plagioklaas.
De steen rechts op de foto doet enigszins gneisig aan.
Fagerhult Kwartsporfier
Deze helleflint herbergt meer kwarts, dan de Lönneberga Porfier. Tevens zijn de
veldspaten over het algemeen wat groter.
Het determinatiekenmerk zijn de grijsblauwe kwartsen. Lönneberga heeft die
niet. Verder lijken de porfieren veel op elkaar.
Zo hebben ze beiden een lichtgrijs verweringsoppervlak.
Högsrum Porfier
Felsitisch dichte grondmassa met chlorietslieren en slieren van materiaal van de
grondmassa. Kleine hoekige bleekrode eerstelingen van kaliveldspaat en hoekige witte en
lichtgroene plagioklaas. De kwarts is blauw.
Västervik Vlekkengneis en kwartsiet
De rode grondmassa van de steen, links op de foto, bestaat uit kwarts en veldspaat.
Hierin liggen zwarte vlekken en vegen van met name biotiet. De kleur van de grondmassa
kan variëren. Grijs, bruin of meer oranje (voorbeeld toegevoegd) kan ook.
Gunnebo Kwartsiet
De steen, rechts op de foto bestaat uit een mengsel van met name kwartsiet, rode
hematiet, een paar blaadjes muscoviet en wat biotiet.
Ignimbriet van Idekulla
De felsitische grondmassa bestaat uit golvende lineaties van oranjebruine, grijsbruine,
bruine en bruinviolette slieren. Verspreid over het gesteente komen meest idiomorfe
kaliveldspaten voor.
De lineaire kwarts is blauw. De steen rechts op de foto is paarsrood, de linker meer
lilapaars.
Sjunnaryd Diabaas
Dit is een diabaas die een rode graniet in zich heeft opgenomen. Dit is te zien aan de
rode vlekken in de grondmassa. Kenmerkend zijn de lange hoornblende naalden, de
ilmenietnaalden en de groene plagioklaas, die vaak spits toeloopt.
Kinne Diabaas
Een diabaas, die wel wat weg heeft van een dioriet. Vergissen is niet mogelijk door de
groene vlekken op de verweerde buitenkant. Op het zaagvlak zijn de vlekken zwart.
Ofytische structuur heeft dit gesteente vrijwel niet.
Loftahammar
Dit is een gneisgraniet uit Småland. Er zijn twee typen een rode en een donkere.
Het kenmerk van beide is de aanwezigheid van mantels of gedeeltelijke mantels
om de afgeronde kaliveldspaten. De typen variëren van echte ogengneisen tot
gneisen. De laatsten zijn moeilijk herkenbaar.
Filipstad Graniet
Kenmerkend zijn de blauwe kwartsen in combinatie met afgerond hoekige of eivormige
eerstelingen met een mantel. Bij het exemplaar links op de foto is dit goed te zien
Dit zijn maar een paar van de vele typen. Bruine, meer rechthoekige kaliveldspaten
met een deels gele en deels oranje mantel. Typen zonder mantel zijn er ook. Hoekige,
bruine kaliveldspaten en zelfstandige oranje veldspaatjes geven dan de doorslag.
Overgangen naar Smålandgranieten zijn legio.
Gedeformeerde Filipstadgraniet
Afgezien van het gneisige voorkomen met een enkele ommantelde kaliveldspaat is de
samenstelling dezelfde als bij gewone Filipstadgraniet. Deze gneisgraniet heeft echter
geen blauwe kwarts.
Witte Filipstadgraniet
De opvallende kenmerken zijn de kleur van het gesteente (grijs), waardoor hij in
eerste instantie veel weg heeft van een kwartsiet en ovoïden voorzien van een
mantel. Dit is op de verweerde buitenkant het best te zien.
Hagfors Graniet
Deze graniet behoort tot de zogenaamde Tricolore granieten. Dat wil zeggen, dat
het gesteente een bont uiterlijk heeft met bruine kaliveldspaten, groenige
plagioklaas en blauwe kwartsen. Het gesteente is feitelijk een variant van
de Filipstadgraniet.
Kristinehamn Graniet
Dit gesteente hoort thuis in de familie van de Filipstadgranieten, maar heeft
toch een eigen signatuur. Het kenmerk voor determinatie zijn de zwarte vlekken
van hoornblende, soms in combinatie met biotiet. Het gesteente kent een
aantal varianten.
Halengraniet
Het kenmerk is de min of meer lineaire ligging van de kaliveldspaten.
Bovendien is de algemene kleur lichtbruingrijs. De kalieveldspaten
hebben een blauwzweem en vormen fraaie Karlsbader Tweelingen.
Bohuslängraniet
Dit is een graniet die in meerder gedaanten kan optreden. Van grijs tot rood en van
gelijkkorrelig tot porfierisch. De betreffende paragraaf begint dan ook met een
opsomming van kenmerken en van verschillen met andere gesteenten.
Schonenbazalt
Donkergrijze tot zwarte grondmassa met eerstelingen van gele olivijn. De steen rechts
op de foto heeft een paar xenolieten.
Gedeformeerde Bonte Pegmatiet
Rode, suikerkorrelige kaliveldspaat in combinatie met donkergrijze lineair georiënteerde
kwarts en wat gele, suikerkorrelige plagioklaas zijn kenmerkend.
Granaatcoroniet
De verweerde buitenkant is bruinig door de granaten. Kenmerkend is de omhulling van de
donkere mineralen door granaten. De korrelgrootte is klein, hetgeen vergrotingen
noodzakelijk maakt.
Schonengranuliet
Kenmerkend voor deze granuliet zijn de korte kronkelige slieren, uitgewalste kwarts en
de hier en daar nog herkenbare lichtgele plagioklaas.
Bornholm Streepgraniet
Kenmerkend zijn de smalle korte strepen van donker materiaal. Om uit te maken of het
daadwerkelijk een Bornholmgraniet is moet er rode hematiet om de mineralen zitten.
Algemeen voorkomend is in de vorm van een rood velletje om de kwarts.
De steen aan de rechterkant is in de richting van de donkere strepen doorgeslagen.
Hierdoor vallen de donkere strepen breder uit en vallen ze meer op.
Hammer Graniet
Veel zweemrode kaliveldspaat, weinig lichtgroene plagioklaas, redelijke hoveelheid
zwarte biotietvlekjes, veel hematietvlekjes en schilletjes om de kwartsen.
Dit laatste gegeven is kenmerkend voor alle Bornholmgranieten.
Terug naar homepage
Terug naar boven