HOOFDSTUK 6 OVERIGE GESTEENTEN


Hier treft u gesteenten aan, die als zwerfsteen worden gevonden, maar waarvan niet
precies kan worden aangegeven, van welke regio of streek deze afkomstig zijn.
Soms kan er globaal worden aangegeven waar ze vermoedelijk vandaan komen.
Vaak is ook dat niet mogelijk en moet er volstaan worden met het benoemen van het
gesteentetype.Overige interessante gesteenten

Hieronder worden een aantal gesteentetypen voorgesteld, die niet in aanmerking
komen voor het predicaat gidsgesteente.
Palaeoporellen Kalksteen
Dit is een grijze kalksteen met fossielen van de Oostzeebodem.
Dala Zandsteen
Dit is een rode Dala Zandsteen. De min of meer ronde vlekken
vormen het kenmerk voor determinatie.
Prehniet Amandelsteen
Dit gesteente komt ergens voor op de bodem van de Oostzee.
Het bestaat uit blazen gevuld met witte Prehniet en Calciet.
De grondmassa is grijsbruin en ofitisch.
Groenschist
Dit gesteente bestaat uit een rommeltje van voornamelijk
amfibool. Omdat het gesteente prachtig is om te zien
wordt het hier gepresenteerd.
Fossielen in vuursteen
In dit geval gaat het overwegend om bryozoŽn links op de
foto en Smittipora rechts op de foto.
Opvallend is de afwijkende kleur van een stuk vuursteen
van de linker steen.
Kalksteen
De steen links op de foto bestaat voornamelijk uit fossiele schelpen (choneten).
De kalksteen in het midden is Oostzeekalk. De steen rechts
op de foto is evenals de eerste bezaaid met schelpen.
Buizenzandsteen
De steen, links op de foto, toont de kopse kant. Hier zijn de
wormen naar binnengegaan of 'eruit'.
De steen, rechts op de foto, toont de gangen, die ze achter
laten. Van rechtsboven naar linksonder.
Breccie
Een rommeltje van scherp gekante zwarte mafische stenen
met als bindmiddel kwarts of graniet.
Links onder verkit aan een graniet.
Veldspaatporfier
Lilagrijze grondmassa. Veel eerstelingen van grijsbruine
kaliveldspaten, van witte, vuilwitte en lichtgroene
plagioklazen.
Kwarts komt slechts zeer spaarzaam voor.
Herkomst: wie het weet mag het zeggen!
'Zweeds Helsinkiet'
Een misleidende naam voor gesteenten, die een vorm van
deformatie hebben ondergaan. Daardoor lijken ze wat op
de Finse Helsinkieten.
Het zijn granieten, syenieten en metamorfen met een
mooie kleurtegenstelling van rode veldspaat en groene
epidoot.
Schriftgraniet
Dit is een pegmatiet, voornamelijk bestaand uit kali-
veldspaat en kwarts. De kwarts is in de vorm van
op spijkerschrift lijkende figuren grafisch vergroeid
met de kaliveldspaat.
Diabaasporfiriet en diabaasporfirietamandelsteen
De steen links op de foto is een klassieke diabaas-
porfiriet. De steen rechts op de foto is bijzonder.
Deze heeft naast goedgevormde witte en groenige
plagioklazen ook donkergroene amandels.
Verwisseling met een Oslobazalt is niet uit te sluiten.
Gabbro's
Een paar voorbeelden van merkwaardige gabbro's.
De linker wordt gedomineerd door grote eerste-
lingen van plagioklaas, de rechter door grote
pyroxeenstructuren.
Terug naar Homepage
Terug naar boven