NAMENLIJST


Wilt u direct naar de steen van uw keuze, dan kunt u hieronder de desbetreffende steen aanklikken.
U komt dan onmiddellijk op de betreffende pagina,Akeriet
Ålandgraniet
Ålandgranietporfier
Ålandgranofier
Ålandkwartsporfier
Åland Kwartsmonzoniet
Ålandmonzoniet
Ålandporfierapliet
Ålandrapakivi
Ålandviborgiet
Albiet-Felsietporfier van de Botnische Golf
Ignimbrieten van Dalarna
Angermanlandgraniet
Angermanlandgabbro
Angermanlandtweeglimmergraniet
Åvagraniet
Åvakwartsporfier
Barnarpgraniet
Biotietgraniet I
Blybergignimbriet
Bohuslängraniet
Bornholm Streepgraniet
Botnische Gneisgraniet
Botnische Golf Kwartsporfier
Bredvadporfier
Ålandgraniet
Bruine Ålandgraniet
Bruine Ålandgranietporfier
Bruine Ålandrapakivi
Bruine Ålandkwartsporfier
Bruine Oostbaltische Kwartsporfier
Bruine Oostzee Kwartsporfier
Bruine Prickgraniet
Bruine Särna Kwartsporfier
Coronitische Gabbro van het Oslogebied
Dala Veldspaatporfieren
Digerberg Tuffiet
Digerberg Conglomeraat
Drammengraniet
Drammen Granietporfier
Drammen Rapakivi
Ekenäs Kwartsporfier
Ekeriet
Emarpporfier
Fagerhult Kwartsporfier
Filipstadgraniet
Finse Helsinkiet
Finse Rapakivi Granietporfier
Finse Oeraliet Porfiriet
Finse Porfierapliet
Fjelskär Granietporfier
Flivikgraniet
Fluïdale Rode Oostzee Kwartsporfier
Garberggraniet
Gedeformeerde Bonte Pegmatiet
Gedeformeerde Filipstadgraniet
Gedeformeerde Rätangraniet
Gedeformeerde Smälandgraniet
Granaatcoroniet
Grijze Nystadgraniet
Grijze Revsundgraniet
Grönklitt Porfiriet (lila en rood)
Grorudiet
Gunnebo Kwartsiet
Hagagraniet
Hagforsgraniet
Halengraniet
Hammarudda Kwartsporfier
Hammergraniet
Hedesundagraniet
Högsrumporfier
Ignimbriet van de Botnische Golf
Ignimbriet van Idekulla
Idreporfier
Järedagraniet
Järnagraniet
Järnagraniet (wit)


Terug naar de index
Terug naar boven


Kallbergetporfier
Katillaporfier
Kökar Rapakivi
Kristinehamngraniet
Laïtilla Rapakivi
Larvikietsyeniet
Lemlandgraniet
Loftahammargraniet
Lönnebergaporfier
Mariannelundgraniet
Melafier Amandelsteen
Nefeliensyeniet
Nordingrå Diabaas
Nordmarkiet
Nordmarkiet (geel)
Nordmarkietporfier
Öje Diabaas
Oostbaltische Rapakivi
Ornöiet
Oslobazalt
Oslo Ignimbriet
Oslo Ignimbriet 2
Oslo Rechthoekporfier
Oslo-syeniet
Oslo Vulkaniet
Oslogebied Porfierische Kwartssyeniet
Oxåsenporfier (bruin en rood)
Paskallavikporfier
Perniögraniet
Prickgraniet
Prickgraniet (porfierisch)
Pyterlietgraniet
Ragundagraniet
Ragunda-apliet
Ragunda Granietporfier
Ragunda Sferolietporfier
Rätangraniet
Rode Oostzee Kwartsporfier
Rödö Aplietgraniet
Rödö Granietporfier
Rödö Kwartsporfier
Rödö Rapakivi
Lellainengraniet
Rode Särna Kwartsporfier
Rombenporfier
Rombenporfier Amandelsteen
Rombenporfier (koolstof)
Rotsidadiabaas
Schonenbazalt
Schonengranuliet
Siljangraniet
Siljangraniet 2
Sjunnaryddiabaas
Sörkedal Sferolietporfier
Sörmlandgneis
Sorselegraniet (porfierisch)
Sorselegranieten (LB)
Stockholmgraniet
Stockholm Vlekkenkwartsiet
Stockholm Vlekkengraniet
Tirilliet
Tönsbergiet
Uppslagraniet
Uppslagraniet (rood)
Uthammargraniet
Uusikaupunkigraniet
Väkkärägraniet
Vanevikgraniet
Vängegraniet
Västervik Vlekkengneis
Växjögraniet (grijs)
Växjögraniet (rose)
Vehmaa Graniet
Venjanporfiriet
Virbo Graniet
Vulkanische Breccie van het Oslogebied
Witte Filipstadgraniet
Ytö Graniet
Zuidwest Finse Porfiergraniet