┼LANDRAPAKIVI en BRUINE ┼LANDRAPAKIVI

Afmetingen:
20 x 9 x 15 cm (verweerd vlak)
Textuur:
Roodbruin
Beschrijving:
Veel, meest met een smalle mantel voorziene kaliveldspaat  tot 1 cm
doorsnee met daartussen micrograniet en grafisch met kaliveldspaat
vergroeide kwarts. Veel miarolitische holten met vrij uitgegroeide
mineralen van kwarts en veldspaat.
Op de foto zijn deze te herkennen als wat groenige vlekken en vlekjes.
Weinig witte, zelfstandige, hoekige plagioklaas tot 0,5 cm.
Accessorische mineralen bestaan vooral uit biotiet, deels gechloritiseerd en
wat hoornblende.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot lichtbruin.
Vindplaats:
Markelo

BRUINE ┼LANDRAPAKIVI

Afmetingen:
22 x 10 x 18 cm (verweerd vlak)
Textuur:
Bruin
Beschrijving:
Grondmassa bestaat uit lichtrode kaliveldspaat en kwarts, deels grafisch
met elkaar vergroeid. In deze grondmassa liggen 2 generaties veldspaten:
kleine tot 1 cm geringde kaliveldspaten en hoekige witte plagioklazen tot
0,5 cm en kwarts.
De tweede generatie bestaat uit met plagioklaas geringde kaliveldspaten
tot 2,5 cm en hoekige en wat afgeronde kwarts tot 0,5 cm.
Accessorische mineralen zijn wat hoornblende en biotiet.
Bijzonderheden:
Contactzone met gedeformeerde roodbruine ┼landrapakivi met rode
kaliveldspaatbanen en uitgerekte lenzen van kwarts.
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Havelte

Nog een paar voorbeelden van een Bruine ┼landrapakivi met gepolijst vlak.


Naarmate de donkere mineralen in het gesteente toenemen, wordt de steen donkerder bruin.

Vindplaats: De linker komt uit Linde de rechter uit Steenwijk.

Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven