┼LAND VIBORGIET

Afmetingen:
18,5 x 9,5 x 12 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Roodbruin. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De vrij grove grondmassa bestaat uit roodbruine grijze kaliveldspaat, kwarts,
die vaak in groepjes is geconcentreerd en stipjes biotiet, hoornblende en erts.
Op de verweerde buitenkant lijkt het gesteente op een gewone rapakivi met twee
uitzonderingen. De kleur is grijzer ten opzichte van de roodbruine rapakivi en
de mantels van plagioklaas om de kaliveldspaten ontbreken.
In de grondmassa liggen eerstelingen van:
- roodbruine grijze ovo´den van kaliveldspaten met een randzones, die een tint roder
van kleur zijn, met afmetingen tot max. 30 mm. Insluitsels bestaan uit stipjes
biotiet, hoornblende en erts. In een aantal gevallen vormen deze insluitsels
cirkels in de kaliveldspaatkristallen
- zelfstandige, vierkante en lijstvormige, soms wat groenige plagioklaas tot 5 mm.
- kwarts, soms hoekig, vooral bij grotere exemplaren tot 8 mm, ovaal.
- zwarte vlekken van biotiet, hoornblende en erts van max. 5 mm.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs. Enige deformatie door met zwart materiaal opgevulde barsten
Opvallend is de ongelijke verdeling van de grote ronde ovo´den in de grondmassa.
Vindplaats:
Borger (kruising N34)

Een macro van een ovo´de vindt u hier.


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven