DRAMMEN RAPAKIVI

Afmetingen:
21 x 7 x 11 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Grijs met zalmtint. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente is volkristallijn. De grondmasa bestaat uit een granitisch mengsel van grijze
alkaliveldspaat, kwarts en hoornblende. Slechts hier en daar kleurt de grondmassa zalmkleurig.
Dit is altijd het geval in de omgeving van vlekken hoornblende. In deze grondmassa bevinden zich
talloze grijze alkaliveldspaten van 2 tot 10 mm. De meeste zijn doorzichtig.
Een aantal hebben een smalle mantel van plagioklaas. Deze eerstelingen vallen niet op in de
grondmassa. Pas in tegenlicht wordt de massaliteit van de eerstelingen duidelijk.
Zelfs op de verweerde buitenkant zijn de eerstelingen niet duidelijk zichtbaar.
Plagioklaas komt ook voor als zelfstandig ovaal exemplaar exemplaar van een groenige kleur.
Kwarts komt spaarzaam voor. Scherp begrensde hoekige vlekken van alkalihoornblende
completeren het beeld.
Accessorische mineralen zijn pyriet en erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs van kleur. Hematiet is diep ge´nfiltreerd in het gesteente, waardoor er een brede
zweembruine zone is ontstaan. Grove grafische vergroeiingen komen spaarzaam voor.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

Klik hier voor een macro van de steen. Links van het midden ziet u een vage oranje ovale rand met een
een grijze inhoud: Een eersteling van alkaliveldspaat. Klik hier voor een alkaliveldspaat met smalle mantel
op de enigszins verweerde buitenkant van het gesteente. De vergroting is 15 maal.
NB. De steen is nat gemaakt voor een beter effect.


Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven