FINSE OERALIET PORFIRIET

Afmetingen:
12,5 x 4 x 9,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Verweringsvlak is groen grijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het bijna zwarte gepolijste vlak is voor het blote oog nagenoeg dicht.
Het vertoont onder de microscoop een enigszins platte netvormige structuur,
waarbij het net gevormd wordt door witte plagioklaas.
De kleur op het verweringsvlak is groengrijs met putten en verhevenheden.
Het gesteente bestaat uit:
 • groene, veelal vezel- of nerfvormige eerstelingen van oeraliet.
  De afmetingen variëren van mm-groot tot 1,5 x 1,5 cm.
  De meeste zijn ovaal, rond of afgerond hoekig. Op het verweringsvlak zijn
  ze als verhevenheden zichtbaar. Niet alle augiet, waaruit het mineraal is ontstaan,
  is omgezet. Op het gepolijste vlak is de oeraliet deels glanzend zwart;
 • witte plagioklaas komt voor als kleine witte vlekjes en lijstjes. Tevens treedt
  het mineraal op als barstopvullingen in de oeralietkristallen.
  Voorts vormt het een uiterst fijn manteltje om aggregaten van hoornblendekristallen
  met biotiet.
  Dit is alleen op het verweringsvlak met een loep goed te zien, aangezien het geheel onder
  de 5 mm blijft. Deze combinatie is lijstvormig en parallel gerangschikt.
  Accessorische mineralen: Veel hoornblendenaalden, biotiet deels omgezet in een olivijnachtige
  ronde massa, aktinoliet als onderdeel van oeraliet, erts en een paar korrels pyriet.
  Ook het mineraal zoisiet schijnt voor te komen.
Bijzonderheden:
Het gesteente vertoont wat drukverschijnselen, waardoor er enige parallelliteit optreedt.
Vindplaats:
Dorp Havelterberg


Hieronder is door middel van een macro een groene Oeralietkristal van het verweerde oppervlak rechts
op de foto weergegeven.
Het is goed te zien dat de grondmassa enigszins parallel is gerangschikt door de lineaire ligging van de
'witte plagioklazen'.
Op de linkerkant van de foto is dit verschijsel goed waar te nemen.Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven