KÖKAR RAPAKIVI

Afmetingen:
23 x 6,5 x 18 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Volrood. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente maakt een pyterlitische indruk. De rode kaliveldspaten zijn voor het grootste deel
afgerond hoekig of ovaal. Een minderheid is rechthoekig. De maximale grootte is dan 15 x 10 mm.
Een enkeling is zelfs regelmatig zeshoekig.
Gele of zweemgroene plagioklaas komt spaarzaam voor en is meestal ingebed in een kaliveldspaat.
De meeste kernen van de kaliveldspaten zijn doorzichtig, waardoor ze een donkere bruinrode indruk
maken met een rode rand zone. Vermoedelijk bestaat de kern uit doorzichtige plagioklaas.
De uitgebreide tussenmassa bestaat uit meestal afgeronde gecorrodeerde kwarts met veel
instulpingen en insluitsels van kaliveldspaat. De kwarts vormt als het ware een grof grafisch
mengsel met rode kaliveldspaat.
Accessorische mineralen zijn biotiet, hoornblende, grijze erts, hematiet en zeer weinig fluoriet.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs. De kaliveldspaten vertonen vrijwel geen insluitsels van donkere mineralen.
Enkele herbergen spaarzaam grafische vergroeiingen in de vorm van spijkerschrift. Vooral op de
grens van twee tegen elkaar liggende kaliveldspaten komt dit verschijnsel voor.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg

Hieronder treft u een macro aan

   Klik op de foto voor een vergroting

   Opvallend is de grote hoeveelheid hematiet.
   Rondom de kwartsen is dit duidelijk te zien.TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
21 x 5 x 15cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Grijsrood. Middel tot grofkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is middelkorrelig en granitisch van opbouw, doorspekt met hematiet. Deze massa
bestaat uit licht lichtrode kaliveldspaat, grijze en lichtbruine kwarts, roodbruine plagioklaas
en zwarte biotiet. In deze grondmassa liggen een aantal eerstelingen van lichtrode kaliveldspaten,
die meestal Karlsbader Tweelingen vormen tot max. 35 x 15 cm of bijna vierkant tot 25 x 25 cm.
Ze zijn wat rafelig van uiterlijk, waarbij de randen in een aantal gevallen wat roder zijn
uitgevallen door binnengedrongen hematiet. Nietige kristallen van biotiet en kwarts vormen spaarzaam
insluitsels in de eerstelingen van kaliveldspaat.
Plagioklaas komt eveneens voor als troebele eersteling. Deze zijn veel kleiner (max. 10 x 10 mm) en
ook roder in vergelijking met de kaliveldspaten. De oorzaak moet gezocht worden in de binnengedrongen
hematiet, die het hele kristal heeft doordrenkt met roest. Een aantal vormen tweelingen volgens de
Albietwet.
Kwarts als gevolg van corrosie afgerond, vormt eerstelingen van max 10 mm groot en is prominent
aanwezig. Een paar donkere vlekken biotiet completeren het beeld.
Accessorische mineralen zijn rutiel en wat fluoriet.
Bijzonderheden:
De eerstelingen van kwarts zijn lichtbruin, vaak met concentrische blauwe ringen van rutielnaalden.
Er komen geen grafische vergroeiingen voor.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

Hieronder treft u een macro aan

   Klik op de foto voor een vergroting

   Rechtsboven bevindt zich een plagioklaaskristal,
   dat vrijwel onherkenbaar is door de roest.Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven