NORDMARKIET

Afmetingen:
9 x 3 x 8,5 cm (met gepolijst vlak), links op de foto.
Textuur:
Geelbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat voor het overgrote deel uit perthitische kaliveldspaat,
meestal hoekig tot 1 cm en soms met een randzone.
Door het midden van de steen loopt een breukzone met fijner materiaal en
enige witte ronde plagioklazen tot 0,5 cm. Voorts komt er idiomorfe kwarts voor.
Accessorische mineralen zijn augiet, hoornblende en erts. Deze laatste zijn in
zwarte vlekjes geconcentreerd en liggen regelmatig over het gesteente verspreid.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Vindplaats:
Werpeloh

EKERIET

Afmetingen:
12 x 3,5 x 9 cm (met gepolijst vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Geelwit. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente is uiterst regelmatig van structuur. Miarolitische holten zijn
gewoon. Het bestaat voor het merendeel uit witte, rechthoekige, perthitische
alkaliveldspaat tot 0,5 cm met hier en daar een zweem van roze.
Karlsbader Tweelingen komen veel voor.
Het gesteente is verder rijk aan kwarts, die vaak idiomorf maar ook wel
haakvormig in het gesteente ligt.
Accessorische mineralen zijn zwartgroene arfvedsoniet (een hoornblendemineraal),
die in de vorm van haken in het gesteente ligt en titaniet.
Zie macro onderaan de bladzijde.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Dit gesteente heeft een aplietachtig voorkomen.
Vindplaats:
Werpeloh

De haakvormige structuur van kwarts en met name van de hoornblende van Ekeriet
wordt door onderstaande vergroting weergegeven:Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven