OSLO IGNIMBRIET

Afmetingen:
11 X 2 X 10,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix is bruin en felsitisch van structuur. Hierin liggen donkerbruine
golvende slieren met een kern in de kleur van de grondmassa. De slieren hebben
een lineair karakter.
De grondmassa lijkt te bestaan uit een gestold mengsel van vulkanische as
en gesteentefragmenten. Deze zijn vermoedelijk losgeslagen bij de uitbarsting
om vervolgens terug te vallen. De fragmenten zijn van uiteenlopende grootte en
bestaan uit lichtgrijze idiomorfe kwarts en donkere mineralen tot 1 mm.
De witte gesteentefragmenten tot 5 mm bestaan vermoedelijk uit kwartsiet.
Sommige vertonen een stroompatroon.
De donkere delen (behalve die onder op de foto is afgebeeld), maken een uiteengereten
indruk. Ze bestaan deels uit sferolietjes. De sferolietjes bestaan uit waterheldere
kwartsjes als kern met een donkerbruin kransje. Zelfstandige kransjes zonder kern
komen ook voor. Deze kransjes vallen bij een vergroting van 60 maal uiteen in naalden.
Het gesteentefragment onderaan de foto is vermoedelijk een diabaas met veel lineaire
nietige lijstjes plagioklaas, en met gasholtes, die deels zijn gevuld met een door
roest geïmpregneerd mineraal.
Accessorische mineralen zijn hoornblende/biotiet en hematiet (roest).
Vooral linksonder op de foto zijn bruine slieren te zien die geheel bestaan uit roest.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder).
De herkomst moet gezocht worden in de Glitrevann Caldera, zuidoosten van Oslo.
Vondst van Wouter Schothorst te Joure.
Vindplaats:
Vinkega

Voor een meer gedetailleerde macro klik hier.
Roest blijkt veel invloed te hebben op de kleurstelling.
Bij gedeelten waar roest minder invloed heeft, blijkt de kleur van de grondmassa
naar de lichtpaarse kant te gaan.
De kwartsjes, die als kern fungeren bij de sferolieten zijn nog net zichtbaar.

Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven