TIRILIET

Afmetingen:
14,5 x 7 x 9,5 cm  (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Bruin zwart. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Dit is een donkere rapakivi, die tot de granodiorieten hoort, gelet op zijn
samenstelling.
De verweerde buitenkant van de getoonde steen is groenig grijs.
Hij lijkt dan ook meer op een gabbro, dan op een rapakivi.
De matrix bestaat uit vierkante en ronde donkerbruine kaliveldspaten,
waarvan een aantal met een fraaie parelmoerglans. Een aantal dragen een
mantel, soms onvolkomen, van grijze of doorzichtig grijze plagioklaas.
Er komt veel groene hoornblende voor, evenals bruine hypersteen en augiet.
Accessorische mineralen zijn apatiet, erts, kwarts, olivijn en biotiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
NB De steen is sterk magnetisch.
Helemaal zeker is de determinatie niet bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal
in de vorm van een foto of een handstuk. Reakties zijn welkom.
Om het één en ander te verduidelijken kunt u zowel bij de foto als de macro
doorklikken naar een vergroting van respektievelijk twee- en driemaal.
Vindplaats:
Amsterdamsche Veld

Negenmaal vergroting                                                                                                                                


   De labradoriserende effecten zijn
   opvallend.

   Klik op de foto voor een verdere vergroting.


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven