VEHMAA GRANIET

Afmetingen:
51 x 28 x 30 cm
Textuur:
Lichtrood(verweringsvlak). Middelkorrelig.
Beschrijving:
Regelmatige spreiding van hoekige rode kaliveldspaat (0,5 x 0,5 cm) en
kleinere regelmatig gevormde kwarts. Enkele hoekige kaliveldspaten zijn
wat groter (2 x 1 cm). Plagioklaas komt weinig voor en vormt dan kleine
witte, onregelmatig hoekige mineralen tussen de veldspaten. Een paar zijn
groter en vormen dan witte, gerafeld hoekige of ronde tot 1 cm grote
mineralen. Ook biotiet is slechts spaarzaam aanwezig.
Beide mineralen liggen wel regelmatig verspreid over het gesteente.
Geen grafische vergroeiingen tussen kwarts en veldspaat. Paar roestvlekken.
Bijzonderheden:
Kwarts is donkergrijs.
Vindplaats:
Emmen-Zuid


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven