WITTE JÄRNA GRANIET

Afmetingen:
10 x 5 x 8,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Grijs. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente vertoont een pngelijkkorrelige matrix. De boventoon wordt
gevoerd door veelal wat rafelige rechthoelige en vierkante plagioklaas van
enkele millimeters tot grotere exemplaren van max. 10 x 5 mm. Plagioklaas
komt in twee varianten voor. Witte exemplaren bestaan uit natriumhoudende
plagioklaas en zijn slechts een paar millimter groot. De lichtgroene grotere
exemplaren bestaan uit calcium. Exemplaren met een lichtgroene kern en
een witte rand komen ook voor. (Dit geeft aan dat calcium kennelijk bij
hogere temperaturen in vaste vorm overgaat in vergelijking tot natium)
Lichtroze veelal wat rafelige vierkante kaliveldspaat is duidelijk in de minderheid.
De korrelgrootte komt niet boven de 5 x 5 mm. Dit mineraal ligt netjes
verspreid over het gesteente.
Biotiet en stengelige hoornblende zijn prominent aanwezig, waarbij biotiet
gemakkelijke herkenbaar is door fraaie prehnietvisjes in het kristal.
Hier en daar zijn deze zo opvallend, dat schrijver dezes de steen in eerste
instantie voor een vreemde Uppsalagraniet aanzag. En paar zwarte vlekken
in het gesteente bestaan uit een mengsel van hoornblende en biotiet.
Kwarts is in matige hoeveelheden aanwezig. De vorm is onregelmatig hoekig.
De afmetingen variëren tussen 2 en 4 mm.
Accessorische mineralen zijn geelbruine en gele titaniet en grijze erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs en soms lichtgrijs (waterhelder).
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

Macro

  Het is een bijzonder fraai gesteente.
  Dat komt vermoedelijk door de
  pasteltinten.

  Klik op de foto voor een verdere vergroting.

Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven